Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Komisje

ZESPÓŁ DS. WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. dr Małgorzata DZIEDZIC – Przewodnicząca, p.o. Kierownik Katedry,
 2. prof. dr hab. Zofia CZAPIGA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego,
 3. dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego,
 4. prof. dr hab. Kazimierz PRUS - Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej,
 5. mgr inż. Tomasz CHAŁUPSKI - przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych,
 6. ... - przedstawiciel doktorantów
 7. ... - przedstawiciel studentów
 8. ,

 

KOORDYNATOR DS. BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - dr Anna RUDYK

 

KOMISJA DS. OCENY PRACOWNIKÓW

 1. dr Małgorzata DZIEDZIC - Przewodnicząca,
 2. dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS - Z-ca Przewodniczącej,
 3. prof. dr hab. Zofia CZAPIGA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego,
 4. dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego,
 5. prof. dr hab. Kazimierz PRUS - Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej.

 

KOMISJA DS. OPRACOWANIA PROGRAMÓW STUDIÓW ZGODNIE Z KRAJOWYMI RAMAMI KWALIFIKACJI

 1. dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego,
 2. dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS
 3. dr Agnieszka LIS-CZAPIGA,
 4. dr Anna RUDYK
 5. .

 

KOORDYNATORZY MODUŁOWI DS. OPRACOWANIA PROGRAMÓW STUDIÓW ZGODNIE Z KRAJOWYMI RAMAMI KWALIFIKACJI

 • dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Koordynator ds. modułu Praktycznej nauki języka rosyjskiego,
 • dr Małgorzata DZIEDZIC - Koordynator ds. modułu informatycznego,
 • dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS - Koordynator ds. modułu nauczycielskiego,
 • dr Agnieszka LIS-CZAPIGA - Koordynator ds. modułu literaturoznawczego,
 • dr Dorota CHUDYK - Koordynator ds. modułu językoznawczego i translatologicznego,
 • dr Grzegorz ZIĘTALA - Koordynator ds. modułu biznesowego,
 • dr Joanna SMOŁA - Koordynator ds. modułu turystycznego,
 • dr Artur CZAPIGA - Koordynator ds. modułu anglistycznego.
 •   Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR