Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Aktualności

Katedra Filologii Rosyjskiej serdecznie zaprasza na Festiwal Muzyki Słowiańskiej, który odbędzie się 28.04.2017 r. w Sali Koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 83.
Festiwal jest organizowany jako 15-ste jubileuszowe spotkanie z serii Wieczorów z muzyką słowiańską, organizowanych od kilku lat z inicjatywy Studentów Koła Naukowego Rusycystów. Wystąpią między innymi zespół Łubu Dubu, ukraiński zespół Ogniewica, studenci i absolwenci KFR oraz inni wykonawcy!

 

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

Osoby, które mają praktykę we wrześniu powinny złożyć Skierowania na praktykę właściwym opiekunom praktyk do 15 kwietnia br.

  

Z radością informujemy o wznowieniu współpracy Katedry Filologii Rosyjskiej UR z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Współpraca dotyczy tygodniowej wymiany studenckiej, połączonej z kursem językowym. Oferta przeznaczona jest dla studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających (9 osób), osiągających najwyższe wyniki w nauce oraz wykazujących się osiągnięciami naukowymi i działalnością organizacyjną. Najbliższy wyjazd naszych studentów zaplanowany jest na wrzesień lub październik 2017 r.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE:


Czytaj

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści
 

  

ZASADY REALIZACJI PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STUDIÓW CZĄSTKOWYCH I PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

  

  

  

     
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR